Mentesnek kell lennie az evolucionizmusnak a tantermek kritikájától?

Ezzel a tanítással találkoznak a diákok milliói az Egyesült Államok és Kanada iskoláiban, kollégiumaiban és egyetemein. (Ugyanez a tanítás az egyeduralkodó Európa iskoláiban is. Itt nálunk Romániában pedig különösen. Ford. megj.) Azoknak akik biológiai, antropológiai és geológiai kurzusokon vesznek részt, teljesen világos, hogy manapság az evolucionizmus az uralkodó paradigma1 a mai tudományban. A Calgary Egyetem biológia professzorának, Gordon Pritchardnak a kijelentése jó példa erre a gondolkozásmódra: ...az evolucionizmus adja jelenleg a legjobb magyarázatot a földön levő élet változatosságára, beleértve az embereket is. (Calgary Herald, 1995. Augusztus 3., A5 old.)

Michigan Állami Egyetem élettan professzora Robert S. Root-Bernstein írta az ő evolucionizmusról szóló tanfolyama bevezetésében: Én bátorítom a diákokat, hogy legyenek szkeptikusak-addig, ameddig az ő szkepticizmusuk logikára és a tényekre támaszkodik... ...Amiket a tudománynak nem sikerült megválaszolnia az nyitott kérdés maradt továbbra is... ...Próbálj meg mindent, ami garantálva van: ez az ami egy embert tudóssá tesz. (Darwin Bordája, Discover, 1995. szeptember, 38-41 old.)

Megfogadva Root-Bernstein professzor intését, hogy amiket a tudománynak nem sikerült megválaszolnia az nyitott kérdés maradt, most következzen egy kis lista azokkal a kérdésekkel amelyeket felhasználhatunk, hogy az evolucionizmust kritikusan elemezzük.

Ezek a kérdések jó beszélgetéseket gerjeszthetnek az osztályteremben, akár a tanár, akár a diák teszi azt fel, vagy éppen diákoknak szánt kutatási témaként.

1. A Microsoft programozói komplex kódokat használtak, hogy megalkossák a Windows 95 software-t. A genetikai kód, amely sokkal bonyolultabb, ellenőrzi az élet fizikai folyamatait és egy gondosan kidolgozott szaporodási és kettőződési rendszer kíséri. Hogyan tudta az evolúció, a természeti folyamatokat és esélyeket felhasználva, megoldani a komplex információ átadást intelligencia nélkül?

2. Az evolucionisták úgy hiszik, hogy a Kambrium beli élet áradás 525-550 millió évvel ezelőtt kezdődött. Stephen J. Gould írta: ...egy 1993-ban kiadott elegáns tanulmány világosan lecsökkenti ezt a törzsfejlődésbeli virágzást puszta 5 millió évre. (Scientific American, 1994. október, 89. oldal) Hozzávetőlegesen mekkora számú jóirányú genetikai mutáció kellett végbemenjen egy évben ezalatt az 5 millió év alatt tudva azt, hogy milliárd × milliárd számú genetikai információt kellett lekódolni? A többsejtű szervezetekben végbemenő mutációknak hány százalékát lehet jónak tekinteni? Sorold fel amennyi jó szándékú mutációt találtál.

3. A biogenetikai tanulmányok területén van egy bizonyos számú tanulmány, amely azt mutatja, hogy a korai, prebiotikus Földnek egy kezdetleges, vékony atmoszférája volt (oxigén és ózon nélküli). Hogyan tudott az élet kifejlődni az ózonréteg nélkül, amely megvédte volna a korai életformákat az ultraibolya sugárzás káros hatásától?

4. Hogyan magyarázzák az evolucionisták a szexuális szaporodás szükségességét és formáját hogyha adott, hogy mind a nő, mind a férfi szervezet párhuzamosan ment át a mutációkon?

5. Igaz vagy hamis? A bonyolult életformák hirtelen jelentek meg, míg a hézagok a fajok között egyre nagyobbakká váltak.

6. Adatoljátok a megkövesedett maradványok alapján a halak fejlődését a gerinctelenekből!

7. A medúzáknak puhatestük van. Hogyan magyarázzák az evolucionisták a medúza fossziliákat, amikor azt állítják, hogy a puhatestű láncszemek nem maradtak meg?

8. A páncélos halról azt tanították, hogy már 70 millió éve kihalt. 1938-ban azonban kihalásztak egyet Madagaszkár partjainál. Hogyan magyarázzák ezt az evolucionista biológusok?

9. Írjál le egy egyértelműen átmeneti egyedet a hal és kétéltű között!

10. Írjál le egy rovart, amely átmeneti egyed a repülő rovarok és nem repülő rovarok között!

11. Létezik-e a dinoszauruszokhoz vezető megkövesedett maradvány?

12. (a.) Miben hasonlóak az Archaeopteryx és a mai madarak szárnyai? (b.) Az Archaeopteryx szárnyán köröm van. Nevezz meg három mai madarat, amelynek szárnyán köröm van! (Ha sokat kell gondolkoznod mondhatsz egyet is!) (c.) Van-e egyetlen valódi madár, amelynek foga van?

13. Az evolucionista Charles Oxnard (Anatómia és humánbiológia professzor, Nyugat - Ausztrália Egyetem) professzor befejezte a legjobb számítógépes elemzését az Australopithecus afarensis maradványainak és arra a következtetésre jutott, hogy azok nem lehetnek egy emberelődéi, hanem valójában majom csontok. (lásd Oxnardnak Az emberi rend c. művét, Yale University Press, 1984) Hogyan válaszoltak az antropológusok erre a következtetésre?

14. A kőolaj és a gáz források nagy nyomáson vannak. Ha az evolucionisták szerint a különböző rétegek lerakodtak, akkor hogyan magyarázzák a nagy nyomású forrásokat. Ha ezek lerakódásokból származnának, akkor nem lehetnének nagy nyomáson.

15. A Vénusz, Uránusz és Plútó bolygók retrográd mozgása alátámasztja vagy elveti a naprendszer kialakulását magyarázó evolucionista tanítást?

16. Alakulnak-e jelenleg is új csillagok? Felfedeztek-e más bolygórendszereket?

17. 1981-ben Dr. Collin Patterson -Paleontológus, British Museum of Natural History- írt egy levelet a Chicago-i Field Museum of Natural History geológiai tanszékének, amelyben azt kérdezte: El tudják-e mondani önök nekem, mindazt amit TUDNAK az evolúcióról? Egyetlen tényt? Egyetlen tényt, amely igaz lenne? A válasz mély csend volt.

El tudsz-e mondani bármit az evolúcióról, ami igaz lenne? Egyetlen dolgot is, ami bizonyíthatóan igaz lenne?

NINCS ILYEN BIZONYÍTÉK

 

1 paradigma=sablon