Az "ősember" együtt élt a mai emberrel!

Ősemberek összehasonlításaSokk hullám járta végig az evolúciós berkeket, amikor a legújabb kormegállapítást végezték az un. Java Solo homo erectus fosszilia koponyáján. Ezekről az állítólagos emberelődökről feltételezték, hogy nagyon régiek. A legújabb dátum -46000 év- 27000 éves pontossággal, azt sugallja, hogy a homo erectus együtt élt az anatómiailag modern emberrel (homo sapiens) jóval azután miután a homo erectusnak ki kellett volna halnia. Ez ellentétben áll az emberi evolúció felfogásával.

A felfedezést Carl Swisher III és G. H Curtis -Berkeley Geochronology Center- jelentette be a Discovery 1996. december 16.-i számában. Ők két területen, Soloban és Sambungmacanban -Közép Jáva, Indonézia- végeztek kormeghatározást, kétféle módon: elektron-spin rezonanciával és tömeg spektrométeres U-szériával. Ezáltal a terv által, Swisher és csoportja új bizonyítékokat kerestek a modern antropológia egyik legnyugtalanítóbb problémájára: a modern ember eredetére.

60 éve, az ők felfedezésük óta, a soloi koponyák nyugtalanítják az evolucionistákat. A probléma az, hogy az evolucionistáknak van egy Homo Erectus alakú koponyájuk, de annak geológiai ideje nagyon késői dátumot mutat. Az evolúció nem tűri meg az ilyenfajta kombinációt. Bár ilyen Erectushoz hasonló fossziliákat találtak Ausztráliában is, az evolucionisták úgy oldották meg a problémát, hogy a fossziliákat egyszerűen Homo Sapiens-nek nevezték el. Ezt a sablonos megoldást nem lehet alkalmazni Java Solo-i fossziliáknál, mert azokról már megállapították, hogy Homo Erectus-ok.

1931 és 1933 között egy holland kutató csoport 12 egyén koponyacsontját találták meg a Solo folyó mellett 0,5m mélyen a homokkőben. (A homokkő egy könnyen faragható üledékes közet) Két emberi lábszárcsontot is találtak. Annak ellenére, hogy az ásatási terület csak 50×100 m-es volt, több mint 25000 fosszilis részletet találtak. 1976 és 1980 között a Gadja Mada Egyetem végzett ásatásokat a helyen és egy 25×14 m-es területen még két embernek tulajdonított koponya részt és medencecsontot találtak több mint 1200 fosszilia társaságában. Az emberi fossziliák nem komplett koponyák, hanem csak koponya részletek, azaz homlokcsontok és falcsontok.

Felfedezésük óta a Solo fossziliák besorolásának minden részlete ellentmondó. Kezdetben nyilvánvaló volt a leletek mezolitikum, azaz középkőkorszakbeli volta, mert a kulturális környezetet bizonyító leletek kb. 10000 vagy annál kevesebb évesek voltak. Ugyankkor sok ausztráliai bennszülött még ma is ezen a közép-kőkorszaki szinten él.

Az evolucionisták látva azt, hogy mennyire kellemetlen egy ilyen pontos idő-megállapítás az ők elméletüknek, a fossziliák és a kulturális leletek közötti szinteltérésről beszéltek. Ezek a történés utáni érvelések egyenes meghazudtolása a szemtanuknak. Az valóban igaz, hogy az első leleteket akkor ásták ki, amikor még semmilyen modern ásatási eszköz nem volt a helyszínen, de a mûveleteket a Holland Geológiai Szemle végezte. A híres antropológus G. H. R. von Koenigswald kezén sokszor átmentek a leletek, látta a VI. Koponyát (Ngandong 7) és a VII. Koponyát (Ngandong 11) az eredeti helyükön, mindkettőt ő ásta ki és leírta a kulturális leleteket a megfelelő szinten.

Az evolucionistáknak szembe kell nézniük a ténnyel, hogy a homo erectus a Neanderthali emberhez hasonlóan a modern emberrel együtt élt. Továbbá azzal a ténnyel, hogy számos a Solo (Ngandong) emberekhez hasonló leleteket találtak.

Ha valóban tárgyilagosak vagyunk, akkor meg kell lássuk, hogy az egész evolucionista tanítás nem tudományos. Amiért emberek és állatok alkalmazkodtak és alkalmazkodnak környezetükhöz, még nem mondhatjuk azt, hogy egyik a másikból fejlődött ki. És azt sem mondhatjuk, hogy létezik pozitív mutáció bármilyen sugárzás hatására. Ennek kapcsán lásd a hiroshimai és a csernobili sugárzások következményeit. Bármennyire kinlódnak az evolucionisták, soha nem fogják felfedezni a majomembert. Azok a leletek, amiket eddig találtak, vagy urángután -lásd a Ramapithecust-, vagy valamilyen más állaté volt -lásd a Nebraska-i embert, "akit" egy disznócsont alapján "rekonstruáltak". A többi lelet pedig a Solo emberhez hasonlóan valóságos embermaradványok. A "Kreacionista Hírlap" hasábjain még fogunk közölni az embernek majomtól való származását cáfoló cikkeket.

 

HÍREK:

  • A BBC rádióadója bejelentette, hogy génkutatással foglalkozó tudósok egy csoportja levezette az arab és a zsidó népek családfáját. A gének szerkezetéből megállapították, hogy ez a két nép sokkal közelebbi rokonságban van, mint ahogy azt addig gondolták. Fontos megjegyeznünk, hogy itt tulajdonképpen azt "fedezték" fel, amit a Biblia pontosan leír: a zsidók ősatyja -Izsák-, és az arabok ősatyja -Izmáel- testvérek voltak. Édesatyjuk Ábrahám volt. Rokonságuk tehát több mint biztos.

  • Anglia Bankja (Bank of England) bejelentette, hogy az új tíz fontos bankjegyre Charles Darwin arcképét fogják nyomtatni. Eddig a Bank of England komoly tudósok képét nyomatta a bankjegyekre. Olyan tudósokét mint Isaac Newton vagy George Stephenson. Darwin azonban egy bizonyítottan hamis elméletet -egyben áltudományos- dolgozott ki. Õ maga mondta, hogy ha ha nem találnak átmeneti állatfajokat -pl. hüllő-emlős-, akkor az egész elmélete megbukott (A fajok eredete, 1859). Ezek a láncszemek hiányoznak. Emellett Darwin - éppen elmélete miatt - fajgyűlölő volt (Az ember származása, 1871).